Aladağ Sondaj Mühendislik Hizmetleri - Sondaj Hakkında Faydalı Bilgiler...


Su Sondajı Yaptırmak İsteyen Kişi ve Kurumlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sondaj yaptırmak isteyen Kişi ve Kurumlar, sadece birim fiyatını sorarak değerlendirmek yapmak hatasına asla düşmemelidirler. Farklı jeolojik formasyonlarda, farklı tipte sondaj teknikleri uygulanmakta ve sondaj birim fiyatlarını kesinlikle etkilemektedir.


167 sayılı Yeraltısuları Kanunu:

23.12.1960 yılında Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 167 sayılı Yeraltısuları Kanunu' nda; işletme alanları içinde ve dışında yeraltısuyu aranması, kuyu açılması ve kullanılması için gerekli belgelerin alınması,Devlet Su İşleri' nin yetkileri ve ceza hükümleri bulunur.1961 yılında çıkarılan Yeraltı suları Tüzüğü ve 1972' de çıkarılan Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği ile Yeraltısuları Kanunu' nun uygulanması açıklık kazanmıştır.


Su Kaynakları ve Jeofizik

1. Yeraltı Suyu, Önemi ve İstifade Şekilleri

Yeryüzüne düşen yağmur ve eriyen kar sularının derelerden akarak göllere veya denizlere ulaştığını hepimiz biliriz. Yeryüzünde buharlaşarak atmosfere çıkan ve bulutları oluşturan su daha sonra yoğunlaşarak tekrar yeryüzüne dönmektedir. Buna yağış diyoruz. İşte bu yağışların bir kısmı sel olarak göl veya denizlere gitmekte, bir kısmı bitkiler tarafından emilmekte, bir kısmı tekrar buharlaşmakta, bir kısmı ise geçirimli yer katmanlarına sızmaktadır. Bizi ilgilendiren yeraltı suyu işte böyle geçirimli yer katmanlarına sızarak oluşmaktadır. 


Türkiye' nin Toprak ve Su Kaynakları

TOPRAK KAYNAKLARI ( milyon ha )

Türkiye'nin Yüzölçümü (İzdüşüm Alanı).......................................77,95
Tarım Alanı............................................................................ 28,05
Sulanabilir Alan.......................................................................25,75
Ekonomik Olarak Sulanabilir Alan................................................8,50
Sulamaya Açılan Alan (1997 yılı başı brüt alan)............................4,543
DSİ'ce işletmeye açılan alan( 1997 yılı başı net alan )..................2,072  


Türkiye' deki 26 Nehir Havzasının Yıllık Ortalama Verimleri  


Su Yumuşaltma Üniteleri   

 

Kaliteli Kuyu Nasıl Olmalı

Bir sondaj makinesi ile yüzeyden yeraltına doğru açılan bir delik ve içine konulacak bir muhafaza borusu ile sondaj yapılmış olunmaz. Su sondajının temel mantığı; yeraltının belirli bir derinliğindeki suya ulaşmak ve bunu pompa ile çekmektir.   

Dalgıç Pompa Nedir ?  

 

 

 

Dalgıç Pompa , hava ve su geçirmeyecek şekilde sımsıkı kaplanmış, pompa gövdesine bitişik monte motora sahip pompalara verilen genel isimdir. Herhangi bir dış hava basıncına dayanmadan kaldırması dalgıç pompaların avantajıdır.

Mekanik salmastra sistemleriyle akışkanın açık noktadan pompalanması engellenir. Pompa direkt boru, flexible boru veya tesisata bağlı olabilir. Bir çok tipi bulunan dalgıç pompaların tek kademeli olanları; drenaj, kanalizasyon, genel endüstri ve çamur basmakta kullanılır. Ayrıca en küçük dalgıçlardan akvaryum pompaları populerdir. Derin sondajlarda ve kuyularda su çıkarmakta alışılmış olan tipler çok kademeli dalgıç pompalardır.


 

 

 

 

Bookmark and Share

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = TL 1,00
1 € = TL 1,00
18320889 Ziyaretçi