Aladağ Sondaj Mühendislik Hizmetleri - Sondaj Hizmetlerimiz...

 

SU SONDAJI HİZMETLERİ

Rotary - Çamur Sirkülasyonlu Sondaj

Birleşik (kombine) sondaj olmak üzere 3 kısımdadır. En fazla gelişmiş sondaj yöntemi Kombine sondaj yöntemidir.Delinen jeolojik formasyonun litolojik özellikleri hangisini gerektiriyorsa o yöntem uygulanmakta ve bir kuyunun değişik kısımları farklı sondaj yöntemleri ile açılarak su kuyusu tamamlanabilmektedir.

 

Sondaj; kaya ortamda hava sirkülasyonu ile, yumuşak zeminlerde çamur sirkülasyonu ile yapılmaktadır.  Arazinin durumuna göre, jeolojik özelliklerine göre; Her iki sirkülasyon sıvısı ile sondaj yapılmasını gerektiren durumlar olabilmektedir. Yumuşak ve yıkılan zeminlerde sondaj çamur sirkülasyonu ile yapılır ve delme işleminden sonra kuyu techiz edilerek (kuyu kapalı ve filtreli borularla techiz edilir) boru ile kuyu cidarı arası çakıllanır.Daha sonra kuyu yıkama ve geliştirme işlemleri yapılır.Kuyu ekonomik ömrünün uzun olması için iyi bir çakıllamadan sonra geliştirme işleminin de iyi yapılmasına da bağlıdır. Sondaj-su sondajı-kuyu için teklif alınırken ucuz olana değil, kaliteye önem verilmelidir. Ucuz sanarak başlattığınız bir su sondaj kuyusu,size çok maliyetli hale gelebilir.


Öncelikle, çok iyi bir etüt çalışması ile su kuyusu lokasyonu tespit edilmeli ve açılacak su kuyusu tasarımı uzman mühendisler tarafından yapılmalıdır.Bir su sondaj kuyusunun projelendirilmesi;kuyunun yapısına uygun olacak etkenleri ve kuyu açılması sırasında kullanılacak malzemenin seçimini içerir. İyi bir su kuyusu projesi;kuyu ekonomik ömrünün uzun olmasını sağlamanın yanında ekonomi boyutunu da kapsar.


Su sondaj kuyusu Projesi işinin ehli Uzman Jeoloji Mühendisleri tarafından yapılmadığı takdirde;ileride kuyu işletme sırasında kuyu sahibine yüksek pompaj ve bakım maliyetleri de yüklenebilir. Başlangıçta ucuz sanılan bir işlem,biraz daha uzun vadede size çok çok pahalıya mal olabilir. Sondaj ekibi,kuyu projesine göre su kuyusunun inşasını yapmalıdır. Sondaj sırasında yeraltının değişik koşullarına göre gereken değişikliklerin geç kalınmadan yapılması gerekir.Su sondajı mutlaka uzman mühendis tarafından kontrol edilmelidir. Aksi halde;"ucuz etin suyu yavan olur" atasözümüzde olduğu gibi hoş olmayan durumlarla karşılaşılır.


Kaya ortamda - Sert Kayalarda ise sondaj,hava sirkülasyonu ile gerçekleşir. Hava-çekiçli sondaj yöntemi en gelişmiş sondaj tekniklerinden birisidir.Bu sondaj tekniği ile delinmesi çok güç olan en sert kayalarda dahi su sondajı yapılabilmekte,üstelik su kuyusu inşaası çok kısa sürede tamamlanmaktadır ve su verimi sondaj-delme sırasında tahmin edilebilir.Havalı sistem sondaj çalışmalarında köpük de kullanılır. Hava çekiçli sondaj yöntemi; kendini tutamayan taneli formasyonlarda uygulanamaz.


Jeolojik formasyonun özelliklerine göre; bazı bölgelerde her iki sondaj yöntemi birlikte kullanılır.


Hava - Köpük Sirkülasyonlu Sondaj

Sert ve sağlam (kayalık) zeminlerde uygulanan bir yöntemdir. Yüksek basınçlı hava yardımıyla çalışan kırıcı tabanca ve ucundaki elmas daneli bit (matkap) marifetiyle kayalar kırılarak delinmektedir.Yüksek basınçlı havanın içine zerk edilen ve sondaj kimyasallarından olan bir nevi köpük yardımıyla; kırılarak ufalanmış küçük taş parçacıkları yeryüzüne çıkarılmaktadır.Bu yöntemde kuyu çapları daha dar olması ve ilerleme hızının yüksek olması maliyetleri düşürmektedir. Dolayısıyla daha uygun sondaj birim fiyatları uygulanabilmektedir.


Su Sondajı - Su Kuyusu

Su sondajı yapılmadan önce sahada hidrojeolojik etüt (su etüdü) çalışması yapılmalı ve sahanın jeolojik yapısına göre Kuyu Projesi hazırlanmalıdır.

Her türlü zeminde ve sert kayada Su Sondajı yapılmaktadır. Sondaj; kaya ortamda hava sirkülasyonu ile, yumuşak zeminlerde çamur sirkülasyonu ile yapılmaktadır.


Arazinin durumuna göre, jeolojik yapıya - formasyonların özelliklerine göre ; Her iki sondaj tekniğinin kullanılmasını gerektiren durumlar olabilmektedir.


Yumuşak ve yıkılan zeminlerde sondaj çamur sirkülasyonu ile yapılır ve delme işleminden sonra kuyu techiz edilerek boru ile kuyu cidarı arası çakıllanır.Daha sonra kuyu inkişafı yapılır.


Kaya ortamda - Sert Kayalarda kullanılan sondaj tekniği çamur sirkülasyonlu sondajdan daha farklıdır. Kaya ortamda sondaj,hava sirkülasyonu ile gerçekleşir.


Hidrojeolojik Etüt (su etüdü) yapılarak Su sondaj lokasyonunun doğru olarak belirlenmesi kuyudan yüksek verimde su çekilmesine,bu nedenle de düşük verimli 3-4 kuyudan 3-4 adet pompa çalıştırılarak elde edilecek su verimi,bir kuyudan bir tek pompa ile temin edilmiş olur.

 

Elektrik giderleri, kuyu işletme giderleri azalır. Kuyudan su çıkmaması halinde ise yapılan emek ve para ziayan olacaktır. Temini gereken suyun çok fazla derinde olmayan su taşıyan formasyonlardan temin edilmesi halinde kuyu maliyeti azalacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 


İyi bir su kuyusu tasarımında dikkat edilecek hususlar:

Akiferin (su taşıyan formasyon) kapasitesi ile uyumlu şekilde,en az düşümle en yüksek su debisinin sağlanması,


Uygun olan yöntemle kirlilikten koruma sağlayarak, iyi kalitede su elde etmek,


Su içinde ince malzemenin hiç olmamasının sağlanması,


Kuyu işletme maliyetlerinin minimum düzeye indirilmesi.


 

 

 

Bookmark and Share

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = TL 1,00
1 € = TL 1,00
18321302 Ziyaretçi