Aladağ Sondaj, Mühendislik Hizmetleri, Drenaj...

 

Drenaj nedir?
Bir araziyi değişik amaçlara yönelik kullanımı sağlama veya arazinin kullanımını iyileştirmek için arazide bulunan fazla suyun araziye açılan drenaj kanalları ile konturollü ve hızlı bir şekilde arazi dışarısında bulunan su toplama yatağına atılma işlemine drenaj denir.

Drenaj ne amaçla yapılır.
İlk olarak ıslak ve göllenmiş arazilerde ve bununla birlikte tarımsal sulamaya yeni açılmış arazilerde ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla yapılır.

Tarımsal Drenaj nedir?
Bitkisel üretkenliği ve toprağın üretkenliğini arttırmak amacıyla, bitki kök gelişimini ve arazide uygulanacak tarımsal işlemleri engelleyecek şekilde arazide bir üst toprak tabakası oluşturmak amacıyla arazideki fazla suyun yüzey üstünde ve yüzey altından hızlı ve kontrollü bir şekilde arazi dışarısına atılması olayına tarımsal drenaj denir


Yer altı suyu: Geçirimsiz tabaka üzerinde bulunan, toprak gözeneklerinin tümünü su ile dolduran yerçekimi doğrultusunda hareket eden suya yer altı suyu denir.


Kılcal(Kapilar) su: Taban tabyası üzerinde toprak gözeneklerinin çok ince olduğu bölgede yer altı suyunun yükselmiş olması nedeniyle topraktaki ince gözeneklerde tutulan sudur.


Perkolasyon suyu: Topraktaki iri gözeneklerin arasından sızan suyun 1-2 gün arasında yer eltı suyunun bulunduğu bölgeye erişir. Bu suya Perkolasyon suyu denilir.


Toprak nemi: İri toprak tanelerinde bulunan suyun yerçekimi doğrultusunda yer altı suyuna erişir. Bunun yanında topraktaki 0.01 mm'den küçük toprak taneçiklerinde yer çekimine karşı tutulan su bulunur. Bu suya Toprak nemi denir.

Toprakta suyun hareket yasaları nelerdir.

1- Süreklilik yasası 2- Dorcy yasası 3-Dupuit-Forcheimer varsayımı

Fazla suyun arazideki olumsuz etkileri nelerdir?
*Arazi kullanımına etkisi
*Oksijen difüzyonuna etkisi
*Bitki kök gelişimine etkisi
*Topraktaki toksit madde oluşumuna etkisi
*Toprağın ısınmasına etkisi
*Topraktaki tuzlulaşmaya etkisi
*Çevreye etkisi

Drenaj sorunları nelerdir?
Arazi üzerindeki fazla suyun çok uzun süre içinde arazi yüzeyinde ve altında kalması durumunda çıkan sorunlardır.
A)Yüzey Drenaj Sorunları: Arazi yüzeyinde oluşan göllenme ve ıslaklık durumunda oluşan drenaj sorunudur. Düşük eğimli ve taban arazilerde görülmektedir.
ii-yüzey drenaj sorununa neden olan faktörler:
* Yağış suları
* Yüzey altı ve Yüzey üstü akışlar
* Taşkınlar
* Sulama suyu
B)Yüzey Altı Drenaj Sorunları: Toptak yüzeyinde göllenme ve herhangi bir drenaj sorunu olmamakla birlikte bitki kök bölgesinde yer altı suyunun yükselmasi sonucu oluşan drenaj sorunudur.

ii- Yüzey altı drenaj sorununa neden olan faktörler:
* Yeraltı suyu?
* Birikinti su veya tünemiş su?
* Tutuk su?
Yatakların yatersiz kalmasının nedenleri nelerdir?
a) Yatakta yabancı ot gelişmesi ve birikmesi
b) Yatak tabanında sediment birikmesi
c) Yatak eğiminin küçük olması
d) Yatağın akış kesitinin küçük olması

 

 

 

Bookmark and Share

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = TL 1,00
1 € = TL 1,00
1669371 Ziyaretçi