Aladağ Sondaj Mühendislik Hizmetleri - Erzincan' a Ulaşım Bilgileri


KARAYOLLARI
İlimizde 274 Km. Devlet Yolu, 537 Km. İl Yolu olmak üzere toplam 811 Km. yol ağı bulunmaktadır.


Devlet ve il yollarımızın 195,2 km?si bölünmüş yol, yine bu yollarımızın 16 km?si Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı, 681 km?si sathi kaplamalı, 96 km?si stabilize, 18 km?si diğer yollardır.


İlimizde daha önceki yıllarda başlayıp 2002 yılı sonuna kadar 14,7 km, 2003 yılında 9 Km, 2004 yılında 37,9 Km, 2005 yılında 11,9 Km, 2006 yılında 20,4 Km, 2007 yılında 101,3 Km ve 2008 yılında 15,3 km olmak üzere, 2003-2008 yıllarında toplam 162,8 Km bölünmüş yol yapılmıştır. Karayolları yatırım projeleri hakkında bilgiler önemli yatırımlar bölümünde gösterilmiştir.


KÖY YOLLARI


Erzincan ili genelinde 2.991 km. 1. derece öncelikli, 620 km. 2. derece öncelikli olmak üzere toplam 3.611 km. köy yolu ağı bulunmaktadır. 1. Derece öncelikli köy yolu ağının 476 km?si asfalt, 1.373 km?si stabilize, 998 km? si tesviyeli yol, 144 km?si de ham yoldur. 2. derece öncelikli köy yolunun 25 km?si asfalt, 181 km?si stabilize, 414 km?si ise tesviyeli yoldur.


İlin 2000 yılı nüfus sayımına göre, 1. derece öncelikli köy yolu olarak tespit edilmiş olan 2991 km. köy yolundan 494 adet köyde yaşayan 105.128 kişi, 230 bağlı yerleşim yerinde yaşayan 6.760 kişi olmak üzere toplam 724 yerleşim biriminde 111.888 kişi köy yolundan faydalanmaktadır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2000 yılında ?Birinci Derece Öncelikli Köy Yolları Master Planı"?hazırlanmıştır. Bu plan uyarınca her köy ve bağlısının tek bir yolu 1. derece öncelikli köy yolu, var ise diğer yolları 2. derece öncelikli köy yolu olarak tespit edilmiştir. 1. derece öncelikli köy yolu tespitinde idari yapı , yolun geometrik standardı, topografik yapı, maliyet ve benzeri uygunluk koşulları dikkate alınmıştır.


Erzincan İlinde Merkez ve 9 İlçe dahilindeki 494 köy ve 230 bağlısında yaşayan 111.888 kişi toplam 3.611 km. lik köy yolundan faydalanmaktadır. 1. derece öncelikli köy yolu toplamı 2.991 km?dir. Kalan 620 km?lik köy yolu 2.derece öncelikli köy yolu olup, bağlantı yolu niteliğindedir.


Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2000 yılında ?Köy Yolları Master Planı? hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde öncelikle 1. derece öncelikli köy yollarının programlar dahilinde ve plan uyarınca tamamının asfalt yapılması hedeflenmektedir. Bu planda 192 km?lik köy yolunda tesviyeli yapımı, 1.281 km.lik köy yolunda yol onarımı, 1.281 km?lik köy yolunda stabilize kaplama ve bütün işler tamamlandıktan sonra toplam 2.598 km?lik köy yolunun asfalt kaplamasının yapılması planlanmaktadır.

 

1.derece öncelikli köy yollarının yüzde 13,5?i asfalt, yüzde 44,5?i stabilize, yüzde 35?i tesviyeli yol, yüzde 7?side ham yoldur. Görüldüğü üzere kırsal alana hizmet veren köy yollarının çok az bir bölümü asfalt kaplamalıdır . 1997 yılı nüfus sayımı verilerine göre 92.925 kişi kırsal alandaki köy ve mezralarda yaşamaktadır. Bu nüfusun yüzde 63.9?u (59.435 kişi) asfalt kaplamalı yoldan yani yol ağındaki yüzde 13.5?lik kesimden ulaşımlarını sağlamaktadır. Geri kalan nüfusun yüzde 23,7?si (22,018 kişi) stabilize kaplamalı yoldan yani yol ağındaki yüzde 44,5?lik kesimden ulaşımlarını sağlamaktadır. Nüfusun yüzde 11,7?si tesviyeli yoldan ulaşımlarını sağlamaktadırlar.


Köyde yaşayan nüfusun büyük bölümüne (yüzde 63,9) ulaşım hizmeti asfalt kaplamalı yol olarak götürülmüştür. Asfalt kaplamalı yol oranının yüzde 13,5 olması ve bu köylerin genellikle ovada veya az engebeli bölgelerde yer alması, nüfusun bu yerleşim yerlerinde yoğunlaşması daha düşük yol şebekesinden faydalanılmaktadır.


İlin kırsalındaki ulaşımın uzun mesafeli ve yüksek maliyetli oluşu, kırsaldaki köylünün gelir düzeyinin düşük olması, ulaşım hizmetlerinde ekonomik erişebilirliği ve hareketlilik talepleri düşük seviyede kalmaktadır. Asfalt Kaplamalı 1.derece öncelikli köy yollarının yüzde 41?i Merkez ilçede yer almaktadır. Diğer 8 ilçedeki köylerin asfalt kaplamalı yol oranları çok düşük seviyede kalmaktadır. Asfalt kaplamalı 1. derece köy yollarının ilçeler bazında dağılımı grafikte gösterilmiştir. Kırsal alandaki nüfusun yüzde 62,7?si Merkez İlçeye bağlı köylerde yaşamaktadırlar. Nüfusun geri kalan yüzde 37,3?üde diğer 8 ilçeye bağlı köylerde yaşamaktadırlar.


İl genelinde 2991 km 1. derece köy yolu olup; bu yol ağı 724 yerleşim biriminde yaşayan 111.888 kişiye hizmet vermektedir.


İlimiz dâhilinde 243 Km. demiryolu mevcuttur.


Demiryollarında yolcu ulaşımı Kars-Haydarpaşa bağlantılı doğu ekspresi ve Haydarpaşa-Kars bağlantılı doğu ekspresi ile sağlanmaktadır.


Erzincan ili yük taşımaları mevcut yük durumuna göre 6 adet yük treni ile yapılmaktadır.


İlimiz hudutlarında Erzincan-Erzurum arasında, Tanyeri, Demirkapı, Mercan, Çadırkaya ve Erbaş; Erzincan,-Divriği arasında ise Alp, Kemah, Eriç, İliç, Bağıştaş ve Çaltı istasyonları yanısıra merkezi Kemah ve Mercan?da bulunan yol kısım şefliklerince hizmet verilmektedir. Erzurum Ekspresi; Kars-Ankara bağlantılı gidiş ve Ankara-Kars bağlantılı dönüş olarak hizmet vermektedir.


Hizmetler; İstasyonlarda İstasyon Şefliği Erzincan garda Gar Müdürlüğü ve Ticari Ambar Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Trafikle ilgili birim Erzincan?da bulunan TMİ merkezidir. Haberleşmenin aksamadan sağlanması Erzincan?da bulunan 45 haberleşme şefliği tarafından yürütülmektedir. Vagonların kontrolleri ve arıza ıslahları Erzincan Vagon Servis Şefliği, makinaların küçük çaplı arızalarının ıslahı ve bakımları ise Erzincan Makine Depo Şefliği tarafından yerine getirilmektedir.

Havayolu
Erzincan havaalanı sivil ve askeri hava trafiğine hizmet vermek üzere 1988 yılında açılmıştır. Beton kaplamalı olan pist boyutu 3000x45 m. Apron boyutu 120x75 m.dir. 200 araç kapasiteli otopark mevcuttur. Yıllık yolcu kapasitesi 600.000 kişi olup; yıllık uçak kapasitesi 8.760'tır. 1000 m2. büyüklüğündeki terminal binasında elektronik ve teknik donanıma sahip olan havaalanında gece iniş-kalkış sağlayacak aydınlatma sistemide mevcuttur. Havaalanı ile şehir merkezi arasında ulaşım taksi ve dolmuş taksilerle sağlanmaktadır.


2008?2009 yaz sezonunda İstanbul Atatürk Hava Limanına haftada 7 gün, Ankara Esenboğa Hava Limanına Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri seferler devam etmektedir.
Havaalanının denizden yüksekliği 1156 m. şehre uzaklığı ise 9 km' dir.

 

Kaynak : T.C. Erzincan Valiliği

 

 

 

 

Bookmark and Share

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = TL 1,00
1 € = TL 1,00
1278489 Ziyaretçi